CEM - Cultural Event Mangement - kan bli SCoTTs fjärde utbildning!

Tack vare bidrag från Region Dalarna har SCoTT kunnat ansöka om att starta en unik ledar- och managementutbildning med inriktning på kreativa näringar.
Utbildningen kommer att förstärka och stabilisera SCoTT som regional nod för högklassiga utbildningar inom besöksnäring. Skolans verksamhetsområde breddas även till kultur, vilket ger en intressant, och egentligen självklar, korsbefruktning mellan branscherna.

Utbildningen "Cultural Event Management" har fått avslag av Yrkeshögskolemyndigheten. Utbildningen kommer därför inte att starta under 2013.
Vi avser att förnya vår ansökan och jobbar i och med det för en start i augusti 2014.

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer