Utbildningen "Cultural Event Management" har fått avslag av Yrkeshögskolemyndigheten. Utbildningen kommer därför inte att starta under 2013.
Vi avser att förnya vår ansökan och jobbar i och med det för en start i augusti 2014.

Utbildningen är väl förankrad i Upplevelseindustrin och speglar näringens behov av kompetensförsörjning. Skolans organisation genomsyras av en nära koppling till näringen. Alla som jobbar med utbildningen på alla nivåer kommer att ha adekvata erfarenheter. Detta gäller såväl den fasta personalen, ledningsgruppen och inte minst skolans lärare - där de flesta är verksamma på ledande positioner i olika företag inom musik, event, konst, mode, gastronomi mm.

Det pedagogiska upplägget på Cultural Event Management bygger på en tillförlitlig mix av väl beprövad erfarenhet, grupparbeten, enskilda PM, projektarbeten och studiebesök. Kurslitteratur används i en del kurser. I andra fall tillverkar föreläsare och studerande eget kursmaterial.
 

Behörighet
Grundläggande behörighet till yrkeshögskoleutbildning.

Särskilda förkunskapskrav: Minst två års yrkeserfarenhet av upplevelseindustrin och/eller kreativ eller konstnärlig verksamhet förvärvad efter avslutade gymnasiestudier, samt Svenska B, Engelska B och Matematik A eller motsvarande.
Läs mer om behörighet till YH-utbildningar på YH-myndighetens hemsida! 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om

 • Event- och arrangörsbranscherna
 • Projektledning
 • Grupprocesser
 • Sponsring
 • Starta eget företag
 • Adekvata lagar och avtal
 • Grundläggande företagsekonomi
 • Viktiga digitala verktyg
 • Grundläggande ljud- och ljusteknik
 • Kommunikation
 • Grundläggande modeller för ledarskap
 • Nätverkens betydelse för en positiv karriärutveckling
 • Affärsengelska

Yrkesroller
Yrkesroll 1: Projektledare med inriktning på event och kulturella arrangemang

Yrkesroll 2: Utvecklare med inriktning på event och kulturella arrangemang
Yrkesroll 3: Producent med inriktning på event och kulturella arrangemang

 

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer