Syfte och yrkesinriktning
Syftet med utbildningen är att ge de studerande en gedigen personlig, social och strategisk kompetens. Detta kombineras med spetskompetenser inom områdena hälsa och turism.
Du får under utbildningstiden en bred inblick i yrkesområden inom hälsa och turism.

Du blir bland annat reseledare och guide, massageterapeut, spa-terapeut, personlig tränare, kostrådgivare och receptionist.

Utbildningens övergripande mål är att

  • ge teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta inom branschen.  Du ska även kunna arbeta som företagare med hälsoutveckling och friskvård på olika spa, hälso- och turistanläggningar.
  • ge en helhetssyn på det som påverkar människans hälsa
  • ge en bred kompetens och skapa förståelse för de samband som finns mellan olika näringsgrenar inom hälsa och friskvård
  • ge möjlighet att bygga värdefulla nätverk för det framtida yrket

Utbildningen vänder sig till Dig som

  • har ett uttalat intresse att arbeta med hälsa och friskvård
  • önskar arbeta som som anställd eller egenföretagare med hälsoutveckling och friskvård på olika spa, hälso- och turistanläggningar

Beskrivning
Skolform: Yrkeshögskola

Omfattning: 4 terminer, 425 poäng

Fullgjord utbildning med lägst betyget Godkänd i alla kurser ger en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Studiefinansiering
Läs mer om CSNs regler för studier vid YH-utbildning på www.csn.se!

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer